VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-06-2021 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
1
18
1
0
5
7
2
2
2
3
3
6
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage