VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-11-2021 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
1
22
1
0
4
5
5
7
22
5
Griffier: Mr. A. Venema
1
Algemene bijlage
raad 23 november 2021 (pdf, 1.07 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage