VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-10-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
0
0
1
0
0
2
2
2
2
2
Algemene bijlage
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 5 oktober 2021 (pdf, 240,98 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage