VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2022 18:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
Griffier: Mr. A. Venema
4
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
Algemene bijlage
Besluitenlijst 7-9 november 2022 (pdf, 233,80 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage