VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-10-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
0
1
7
0
1
0
0
4
4
0
Griffier: H.M. Meerman
6
9
7
10
10
6
0
9
8
0
1
1
Algemene bijlage
Besluitenlijst getekend - gemeenteraad 17 oktober 2023 (pdf, 246,65 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage