VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-12-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
0
0
0
10
0
0
0
0
4
3
3
Griffier: H.M. Meerman
2
0
8
3
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage