VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-11-2023 19:30 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
3
0
0
1
3
0
1
0
0
2
7
7
5
6
12
0
3
3
6
6
0
9
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage