VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-11-2023 18:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
0
1
6
0
1
0
0
14
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage