VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-11-2023 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage