VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-04-2024 19:30 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: H.M. Meerman
0
1
0
0
1
11
0
0
0
0
7
3
2
8
6
6
0
5
3
5
2
0
10
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage