VergaderingVergadering van Informerende bijeenkomst
Datum: 22-09-2021 19:30 uur


Raadzaal
0
Algemene bijlage
Memo Invulling informerende raad 22 september 2021 over Participatie ihkv de Omgevingswet (pdf, 175.78 KB)
CONCEPT Participatiebeleid Gemeente Hof van Twente (pdf, 217.47 KB)
CONCEPT Verordening Inspraak en Participatie gemeente Hof van Twente 2022 (pdf, 120.98 KB)
CONCEPT Werkwijzer Participatie Gemeente Hof van Twente (pdf, 947.49 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage