Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 21 februari 2018 19:30:00

Algemene vergader informatie

Informerende raadsbijeenkomst

Datum:
21 feb. 2018, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • In juli 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een motie vastgesteld waarbij aan het college de opdracht is gegeven om voor maart 2018 met een voorstel te komen dat op draagvlak van ondernemers en inwoners van Markelo kan rekenen als het gaat om de verkeerssituatie in Markelo. Tijdens de informatieve bijeenkomst wordt hiertoe een concept-plan gepresenteerd m.b.t. de herinrichting van de Grotestraat in Markelo.
    Deze presentatie wordt verzorgd door onderzoeksbureau Goudappel/Coffeng samen met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Markelo en de Markelose Ondernemers.
  • Team Wijkbeheer van de afdeling Leefomgeving geeft een presentatie van de nieuwe manier van werken in het kader van Wijkbeheer.
    Kenmerk hiervan is vraaggericht werken in een veranderende samenleving.
    Vraaggericht werken vergt overleg met de inwoners en biedt ruimte voor initiatieven van onze inwoners in het kader van wijkbeheer. Tijdens de informatieve bijeenkomst informeert Team wijkbeheer hoe zij daarmee omgaan en welke mogelijkheden dit biedt.