Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 18 april 2017 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
18 apr. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 2 Vaststellen agenda

  Ter vaststelling
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3 Spreekrecht burgers

  Informeren van de raad
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:06:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 8 Raadsbrieven

  Informeren van de raad
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Tussen het schoolbestuur stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente en de gemeente zijn afspraken gemaakt over de behandeling van de begroting en meerjarenbegroting. De raad kan teven de mjb een zienswijze indienen.
  Door het schoolbestuur is nu d begroting 2017 en mjb 2018-2020 ingediend. De begroting en mjb geven een tekort aan. Gezien de reservepositie van het schoolbestuur en de kengetallen, die ruim boven de door het ministerie van OCW gestelde normen liggen, is besloten om geen zienswijze in te dienen.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:33:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Het college van B&W heeft in de vergadering van 28 maart een standpunt ingenomen over haar toekomstige positie ten opzichte van afvalverwerker Twence. Het college kiest ervoor om als gemeente Hof van Twente aandeelhouder van Twence te blijven. Tevens is het college akkoord met voorstel tot inzet van Twence als duurzaamheidsbevorderaar en het gewenste nieuwe aandeelhouderschap van Stadt Münster.
  Het besluit van het college wordt 18 april besproken met de gemeenteraad, waarbij de keuze voor wensen en bedenkingen aan de raad wordt voorgelegd. Tevens wordt geheimhouding opgelegd op één van de onderliggende documenten.
  Als aandeelhouder van Twence houdt de gemeente Hof van Twente, ook in de toekomst, invloed op het publiek belang de strategische ontwikkeling van Twence en daarmee de bijdrage aan het realiseren van de Twentse duurzaamheidsambities.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:31:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Het college gaat aan de raad voorstellen om middelen ter beschikking te stellen voor de integratie en participatie van statushouders.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:24:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen