Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 07 maart 2017 19:30:00

Algemene vergader informatie

Raadsvergadering

Datum:
07 mrt. 2017, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:01:53 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Voor burgers bestaat de mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht.
  Voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geldt dat alleen kan worden ingesproken wanneer dat onderwerp meningvormend op de agenda van de raad staat.  Over niet-geagendeerde onderwerpen kunnen burgers gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren.
  Een burger die inspreekt heeft daarvoor maximaal 5 minuten. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn.
  Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, moet dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering aan de griffier (tel: 0547-857178 of via email a.venema@hofvantwente.nl) melden. Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp of voorstel, waarover men wil inspreken.
  In alle gevallen geldt dat niet van het spreekrecht gebruikt kan worden gemaakt:
   over een besluit van het gemeentebestuur waartegen, bezwaar en beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan of waartegen zienswijzen ingediend zijn of konden worden;
   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
   indien het gedragingen betreft waarover een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:20:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:07:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:29:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:20:51 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • De afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Hof van Twente is verouderd. Het college stelt nu voor om een nieuwe verordening door de raad te laten vaststellen. Het bijbehorende uitvoeringsbesluit wordt door het college vastgesteld en gaat in op de zelfde dag als de raad de verordening vaststelt. De grootste wijziging zit in het feit dat een aantal regels vanuit de verordening naar het uitvoeringsbesluit zijn verplaatst. Verder is in het uitvoeringsbesluit geregeld dat het mogelijk is om proeven te houden met de inzameling van afvalstromen.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:24:32 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Plan betreft het omzetten van 2 van de 3 bedrijfswoningen bij het park Hessenheem in een burgerwoning-bestemming. Er is één zienswijze ingediend, die kan worden overgenomen.
  Het plan kan gewijzigd worden vastgesteld.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Een ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan hebben ter inzage gelegen tot en met 4 januari 2017. De beide ontwerpen maken een CPO-initiatief voor twee vrijstaande woningen en een twee-onder-een-kapwoning mogelijk. Daarnaast werd beoogd meer woningtypes en bouwstijlen mogelijk te maken binnen de (woningbouw)locatie Ensink. Op verzoek van de omwonenden en gelet op de groeiende verkoop van kavels is besloten om de verschillende woningtypes en bouwstijlen uit het vast te stellen bestemmingsplan te halen. Dit vast te stellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan richt zich op het planologisch mogelijk maken van het CPO-initiatief.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:57 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Het door de Raad vastgestelde KGO-beleid wordt verankerd in een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente. Daarmee wordt beoogd dat ontwikkelingen in het buitengebied eenvoudiger zijn te realiseren.
  Fragmenten
  Fragment 1 00:20:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Fragmenten
  Fragment 1 00:27:27 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten