Wat is een rekenkamer?

Wat is een rekenkamer?

Elke gemeente is volgens de Wet versterking decentrale rekenkamers verplicht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. De rekenkamer is bedoeld om de gemeenteraad te helpen bij zijn controlerende taak. Dat doet ze door te onderzoeken of het beleid van de gemeente ‘doeltreffend’, ‘doelmatig’ en ‘rechtmatig’ is. De rekenkamer informeert de gemeenteraad over het onderzoek (‘wat zijn onze bevindingen’), trekt conclusies (‘wat vinden we ervan’) en doet aanbevelingen (‘hoe kan het beter’) aan de raad.

De onafhankelijkheid van een rekenkamer uit zich in:

  • Het onderzoeksprogramma: de rekenkamer bepaalt zélf waar onderzoek naar wordt gedaan (raad, college en inwoners kunnen wél onderwerpen voordragen).
  • De werkwijze: de rekenkamer bepaalt zélf hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en formuleert zélf conclusies en doet zelfstandig aanbevelingen aan de gemeenteraad (de gemeenteraad beslist zélf wat ze met die aanbevelingen doet).
  • De samenstelling: sinds 2024 mogen raadsleden géén lid meer zijn van de rekenkamer.
  • Het budget: elke rekenkamer beschikt over een onderzoeksbudget en beslist zélf hoe dat geld wordt besteed (de raad stelt wél het budget vast op basis van een landelijke richtlijn).

In deze animatie wordt uitgelegd hoe de rekenkamer te werk gaat. 

Elke rekenkamer is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers

Meer over de Wet versterking decentrale rekenkamers vindt u hier.